I n s c h r i j f f o r m u l i e r

r e ü n i s t                   M H O  r e ü n i e   2 0 2 5
Met de TAB toets gaat u naar het volgende veld.
(alle velden invullen / Land mag u overslaan als het gewoon Nederland is)
Dhr./Mw. :
    Reünist
Voornaam :
Voorletters &
tussenvoegsels
:
Achternaam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
Je Email :
Telefoonnummer :
Periode aan het MHO verbonden

& opmerkingen :
Ik neem een introducé mee JA / NEE :
Bij: Ja ik kom MET een introducé, dan na het verzenden van dit formulier
de introducé inschrijven met het inschrijfformulier introducé.
Bij deelname aan de MHO reünie weet ik dat er foto's worden gemaakt en deze geplaatst worden op de reüniewebsite, in de fotoalbums op de site en op de Facebookpagina.
Mijn persoonlijke gegevens worden / zijn opgenomen in de reüniedatabase maar ik weet dat zij niet zonder mijn toestemming aan derden worden verstrekt.
     Ik geef mij op voor deelname aan de  8e MHO reünie,
     en maak het bedrag  € . . , . . per persoon (dus € . . ,= wanneer ik met een introducé kom)
     omgaande over op gironummer NL27 INGB 0008 4898 47 t.n.v. de RC MHO. 
Klik hier om terug te gaan naar de homepage
Copyright © Reüniecommissie Marine Hospitaal Overveen,
by Klepsoft 1985