Naast herkenbaarheid en erkenning biedt de pas een abonnement naar keuze aan voor een tijdschriften van een defensieonderdeel en geeft korting op meer dan 10.000 producten en diensten.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een postactievenpas kunt u gebruik maken van het formulier "Postactievenpas" . Dit formulier met recente pasfoto dient u te zenden naar het adres vermeld op het formulier.

Contactpersoon CZSK: mw J.E. Diekerhof - Coördinator N&I, Bureau APZO&O
Telefoon: 0223- 654844, e-mailadres:


als PDF te downloaden.

Mocht het niet lukken of u kunt geen PDF uitprinten,
zend ons een mailtje en we sturen de info over de post.
P o s t a c t i e v e n p a s
Erkenning voor dienstslachtoffers
en postactieven met pas
                            Hoofddirecteur Personeel Luitenant-generaal Hans Leijh heeft in het Evenementencentrum Casino in Soesterberg samen met de directeuren Personeel van de verschillende defensieonderdelen de eerste passen aan dienstslachtoffers en postactieven uitgereikt.

"Met het uitreiken van de pas voor dienstslachtoffers en postactieven geven wij blijk van het respect en waardering voor de collega's die van enorme waarde zijn geweest voor onze organisatie. Met behulp van deze pas behouden zij de band met de organisatie waar zij jarenlang deel van uitmaakten",
aldus Luitenant-generaal Hans Leijh.
Terug naar boven
Je.Diekerhof@mindef.nl
"Aanvraag Postactievenpas"
De dienstslachtofferpas wordt aangeboden aan werknemers die tijdens de dienst gehandicapt zijn geraakt. De postactievenpas is bedoeld voor burger- en militaire werknemers van wie de actieve dienst is beëindigd door (functioneel) leeftijdontslag, pensioen of na een dienstverband van minimaal 12 jaar. Hiermee wordt ook uiting gegeven aan de wens van de Tweede Kamer en de vakbonden.
Anders dan een defensiepas is deze pas geen toegangspas. Om toegang te krijgen tot het defensieterrein is een geldig legitimatiebewijs nog steeds
verplicht. Indien een postactievennen dienstslachtofferpas in combinatie met een geldig indentiteitsbewijs wordt aangeboden, krijgt betrokkene een bezoekerskaart uitgereikt. Met deze bezoekerskaart wordt toegang verleend tot algemene ruimtes zoals bedrijfskantines en sportaccommodatie op de defensielocatie. Beide passen zijn in het Engels zodat de pas ook in het buitenland kan worden gebruikt.
N.B. Voor toegangsverlening zonder een geldig identiteitesbewijs komt te zijner tijd de Defensiepas type 3 - Postactievenkaart.

Naast herkenbaarheid en erkenning biedt de pas een abonnement naar keuze aan voor een tijdschriften van een defensieonderdeel en geeft korting op meer dan 10.000 producten en diensten.
De Reüniecommissie ontving van de Directie Personeel KM
de richtlijnen tot het aanvragen van de

Nieuwe postactievenpas,

Voor gewezen militairen en burgerlijke ambtenaren van Defensie.

Voor de eventueel geïnteresseerden hebben we deze info hier op de site geplaatst.

Hierbij de tekst van het uitreiken van de eerste nieuwe passen
op 09 december 2010.
Nieuwspagina  0 3     R e ü n i e s i t e   -  M H O
Copyright © 1985 by Klepsoft